slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Program priorytetowy „Moja woda”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu

Informacja o możliwości dopisania się wyborcy do spisu wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się na własny wniosek do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem może (od dnia dzisiejszego) złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed ponownym głosowaniem do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek).

Informacja o zaświadczeniach o prawie do głosowania dla wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu stałego po dniu pierwszego głosowania,a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek).

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego sposobu głosowania – terminy.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych…. w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

XII Gminny Konkurs Plastyczny "Moje Przedszkole"


15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej ogłoszono wyniki XII Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Przedszkole”. Do konkursu przystąpiło 20 uczestników z 11 szkół z terenu Gminy Nowy Targ.

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ:

Frekwencja z godziny 17.00

Frekwencja z godziny 17.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 45,44%

Frekwencja z godziny 12.00

Frekwencja z godziny 12.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 21.39%

Życzenia Wójta z okazji zakończenia roku szkolnego

Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele  oraz Rodzice. Serdecznie dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji,za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer